راهکارهای موثر افزایش فروش در تابستان

راهکارهای موثر افزایش فروش در تابستان


راهکارهای موثر افزایش فروش در تابستان

تابستان برای خیلی از ما دوست داشتنی است.

ولی خیلی از کسب و کارها آن را زمان مناسبی برای فعالیت خود نمی دانند.

به دلیل تعطیلی مدارس وسفرهای تفریحی، بازارومیزان فروش بسیاری ازکسب وکارهاغیرقابل پیشبینی می شودوآمارفروش آنها باافت مواجه میشود.

چون عادت ها و رفتارهای مشتریان هدف با تغییر فصل به تابستان تغییر می کند.

مثلادیگرهرروز ایمیل خودرا چک نمیکند و یا دیربه دیربه سایت و بلاگ مرتبط با یک محصول مراجعه می کند.

حتی اگر کسب وکارشما وابسته به فصل نیست

با استفاده ازتغییراتی متناسب بااین تغییر رفتار مشتریان می توانید از بودجه کمپین های تبلیغاتی خود بهینه تر استفاده کنید.

دراین نوشتارراهکارهایی برای حفظ فروش تابستان به شماپیشنهاد می کنیم وهمچنین نکاتی برای موفقیت درکمپین های تابستانه بیان می کنیم.

این راهکارها در افزایش فروش ، آگاهی از برند و افزایش وفاداری مشتریان به شما کمک می کند.

۱) برای فضای شبکه های اجتماعی در تابستان با فصل های دیگر تفاوت هایی قائل شوید.

سعی کنیدکاربردهای مختلف احتمالی محصولات خودرا درسفرهاو یادرشرایط مختلف درتابستان پیدا کنید و باکمپین های تابستانه درشبکه های اجتماعی محصولات خود رامعرفی کنید.

در تابستان استفاده از شبکه های اجتماعی بالاتر میرود و فعالیت در شبکه های اجتماعی می تواند بسیار موثر باشد.

طبق بررسی فیسبوک،استفاده ازاین شبکه اجتماعی درسه ماه تابستان۴۶%افزایش پیدا می کند.

همچنین بهتراست کمپین های خود رادر شبکه های اجتماعی مختلف اجرا کنید.

۲) در شبکه های اجتماعی هوشمندانه عمل کنید!
بازاریابی شبکه های اجتماعی در تابستان

براساس مقاله ای که سال ۲۰۱۷ درمجله کسب وکار هاروارد (Harvard business review-HBR) در زمینه بازاریابی شبکه های اجتماعی منتشرشد؛

موثرترین تبلیغ برای فروش یک محصول مربوط به انتشار پست در صفحه کسب وکار و یاانتشارویدئوهای تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی نیست!

بلکه بیشترین تاثیردرفروش زمانی حاصل میشود که یکی ازکاربران تصویری ازخود درحین استفاده از محصول شمامنتشرکند ودوستان و دنبال کنندگان آن کاربر، تصویررا ببینند.

این می تواند مربوط به استفاده ازیک محصول باشد و یا اینکه هرپست متنی بااشاره به برند شما باشد.

به مشتریان خودپیشنهاد دهید که تصویریاپستی پیرامون استفاده ازمحصول شمادرشبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام منتشرکنند ونام برند شماراباهشتگ درپست بیاورند.

و شمادرقبال انجام این کاربرایشان کد تخفیف استفاده ازمحصولات و یا پیشنهادهای رایگان بعضی ازمحصولات راارسال کنید.

اگراپلیکیشن موبایل دارید

میتوانید به ازای به اشتراک گذاری مثلارد کردن مراحل بازی بادوستان به کاربرانتان امتیازدهید

و یا تخفیف هایی برای محصولاتتان برایشان درنظربگیرید.

۳) تبلیغات موبایلی را جدی تر بگیرید.
تبلیغات موبایلی در تابستان

شروع تابستان به این مفهوم نیست که دسترسی به مشتریان محال شده باشد.

فقط آنها درماه های تابستان بیشترازموبایل خود برای سرچ ها وکارهای روزانه خود دراپلیکیشن هااستفاده میکنند و کمتر باکامپیوترسروکاردارند.

براساس بررسی شرکت فیسبوک دراینباره،استفاده ازموبایل درماه های تابستان ۲۶% افزایش پیدا می کند.

بنابراین تابستان بهترین زمان برای استفاده بیشتراز تبلیغات موبایلی برای کسب و کارهاست.

همچنین به این نکته توجه کنید که لندینگ پیج ها و فرم های وبسایتتان برای استفاده درموبایل مناسب باشند.

۴) به کلمات کلیدی توجه کنید!

روی سئو تمرکزبیشتری داشته باشید.خیلی از کلمات به صورت فصلی سرچ می شوند.بابررسی گوگل ترندز میتوانید این موضوع رابهتربررسی کنید.

اگردرکلمات مرتبط که درتابستان بیشترسرچ میشوند،سایت شما نمایش داده شود،فرصت خوبی برای معرفی برند شما فراهم می شود.

کلمات مرتبط باصنعت خود که درتابستان بیشترسرچ میشودراپیدا کنید.همچنین میتوانید ازگوگل ادوردز برای تبلیغات درکلمات کلیدی مورد نظرتان استفاده کنید.

۵) در بلاگ خود محتوای تابستانه منتشر کنید.

در تقویم محتوایی خود چند پست تابستانه هم داشته باشید.

پست های تابستانه میتواند شامل نکات اجرایی مهم برای حل مشکلات احتمالی درتابستان مرتبط باصنعت شماو یاراهکارهای مربوط به نحوه استفاده ازمحصول باشد.

۶) لندینگ پیج های جدید طراحی کنید.

قبلادرکالج به این نکته اشاره کرده ایم که هرچه تعداد و تنوع لندینگ پیج ها بیشترباشد، درجمع آوری سرنخ های فروش موفق تر خواهید بود و درادامه تعداد مشتریان و فروش بیشتری خواهید داشت.

تابستان زمان مناسبی است که بالندینگ پیج های جدید ومتفاوت توجه مخاطبین راجلب کنیدو پیشنهاد و معرفی محصولات متفاوت خودرادرلندینگ پیج ها قراردهید.

۷) تبلیغات کلیکی  (PPC ) در تابستان به شما کمک خواهند کرد.

در تابستان حجم فروش شما و رقیبان تغییراتی خواهد داشت و فشارورقابت بیشتری رااحساس می کنید.

با تبلیغات کلیکی می توانید در این رقابت پیروز شوید.

این پیروزی بعد ازتابستان بیشترخود را نشان میدهد وافزایش درآمدتان را بابرگشت مشتریان قبلی که به خاطرتعطیلات دردسترس نبودند،خواهید دید.

تبلیغات کلیکی
۸) شما هم به جایی که مشتریانتان سفر می کنند بروید!

تابستان وقت برگزاری فستیوال هاوجشنواره های فروش است ودرشهرهای توریستی و شهرهایی که جاذبه های گردشگری دارندبایدحضورفعالی داشته باشید.

متناسب با بودجه تبلیغاتی خود می توانید خودتان جشنواره فروش برگزار کنیدو یااسپانسرجشنواره های دیگر شوید و یا درحد یک بنرمناسب برند خود رادرذهن مشتریان حک کنید.

۹) از خود بپرسید چگونه محصول شما تابستان بهتری برای مشتریان فراهم می کند.

نگذارید کمپین شما این حس را به مخاطب منتقل کند که هدفتان فقط معرفی کلیشه ای خود برای فروش بیشتر است.

کمپین تبلیغاتی شما باید گویای این موضوع باشد که برند شما راه حل خوبی برای ماه های تابستان برای مشتریان دارد.

به این فکرکنید که در هرزمان ویامکان خاص(ازجمله مکان های توریستی وگردشگری)چگونه می توانید کاربرد محصولتان را نشان دهید.

باتکیه به ویژگی های محصول واستفاده ازآن میتوانید شعارهای تبلیغاتی موثری انتخاب کنید

و بایک تبلیغ بجا و تاثیرگذار،آگاهی ازبرند را افزایش خواهید داد وتاثیر آن رادر فروش حال وآینده خود ببینید.

۱۰) در تابستان قیمت گذاری های متفاوت داشته باشید.
تخفیف های تابستانه

میتوانید درروزهای خاصی ازتابستان(که به هردلیلی طبق آمارسال های قبل فروشتان کمترمیشود) محصولات رابا تخفیف ارائه کنید.

البته دراین زمینه نکات مهمی وجود دارد.

براساس مقاله ای از IESEinsight که درباره روانشناسی مشتریان درقیمت گذاری چاپ شده است،تخفیف های همیشگی درزمان های خاص ازنظرروانشناسی برروی برند شما تاثیرمنفی خواهد گذاشت

وزیاده روی درتخفیف باعث افت شدید فروش شمادرزمان های عادی و بدون تخفیف میشود.

از نتایج این مقاله چندین نکته در مورد نحوه فروش و قیمت گذاری به دست می آید:

نحوه قیمت گذاری جهت فروش بیشتر!

این یک واقعیت است که با تخفیف های زیاد مشتری بدعادت می شود!

وقتی مشتری بداند که در این هفته از سال همیشه این برند تخفیف خواهد داشت، دیگر در زمان های دیگر خرید نمی کند و در واقع شما با این کار ارزش محصول خود را در ذهن مشتری به قیمت بعد از تخفیف منتقل کرده اید و مشتری در زمان های فروش عادی محصول شما را گران تلقی می کند. پس نباید تخفیف های منظمی روی محصولات داشته باشید. گاهی ماه اول تابستان تخفیف دهید. گاهی ماه آخر و شاید مناسب باشد که یک سال که از نظر سود و فروش دغدغه کمتری داشتید، فروش با تخفیف نداشته باشید. فروش فوق العاده خود را از قبل از شروع تابستان اعلام نکنید.

به این فکر کنید که دلیلتان برای فروش فوق العاده و تخفیف دارچیست؟

آیا می خواهید محصولتان را به مشتریان جدیدی بفروشید؟

یا هدفتان خرید مجدد مشتری های قبلی است؟

فروش ویژه برای جذب مشتریان جدیدروش مناسبی است واین کارمحصول فروش بدون تخفیف شمارا نه تنها کاهش نمیدهدبلکه باتجربه خوب ازکیفیت محصول،فروش شما افزایش پیدا میکند.

اما اگر هدفتان مشتریان قبلی است. این کار با توجه به نکاتی که گفتیم باعث کاهش فروش عادی شما می شود. حال چگونه می توان برنامه فروش فوق العاده داشت، اما محصول تخفیف دار جشنواره را به مشتریان قبلی خود نفروخت؟!

قاعدتا نمی توان این کار را انجام داد ولی برای جلوگیری از کاهش فروش باید فکری بکنید.

چاره آن برنامه های وفاداری برای مشتریان ثابت است که با افزایش تعداد خریدشان بتوانند از مزایای مختلفی استفاده کنند.

این کار وفاداری نسبت به برند را در مشتریانتان تقویت می کند و چون در خرید های در طول سال مزایایی دریافت می کنند دیگر فقط در زمان های تخفیف از شما خرید نمی کنند.

۱۱) به مناسبت ها توجه کنید و روزهای خاص را جشن بگیرید.

با بررسی مناسبت ها در تقویمی مشابه این تقویم مناسبت های جالب را پیدا کنید. لزومی ندارد مناسبت مهمی باشد و همه به آن توجه کرده باشند.

اگر تقویم را بررسی کنید متوجه می شوید که خیلی از روزها نام گذاری های جهانی جالبی دارند. آنهایی که به کسب و کار شما مربوط هستند و یا به نحوی می توانید آن را به کسب و کار خود ربط دهید را پیدا کنید.

هرچه روزهای جالبتری راانتخاب کنید ومحتوای خلاقانه تری برای آن تولید کنید،احتمال وایرال شدن آن محتوا بیشتر خواهد بود.

این استراتژی باعث افزایش آگاهی از برند می شود.

۱۲) اکنون برای تحقیقات بازار و تدوین استراتژی زمان مناسبی است.

تابستان زمان مناسبی برای تحقیقات بازار و در نتیجه تدوین استراتژی بهتر بر اساس آن است. راحت تر می توانید از مشتریانتان بخواهید که درباره استفاده از محصولاتتان و یا درباره برندتان به شما نظر بدهند. مخاطبین زمان فراغت بیشتری دارند و می توانند ۵ دقیقه از آن را به جواب دادن به سوالات پرسشنامه شما اختصاص دهند. البته هرگز انتظار زمان بیشتر از ۵ دقیقه را نداشته باشید.

پرسشنامه خود را با سوالات کم و کوتاه طراحی کنید و حتما در ارسال لینک و درخواست خود از مخاطب ذکر کنید که تنها ۵ دقیقه زمان برای تکمیل نیاز خواهد بود.

چون در صورت پیچیده یا طولانی بودن سوالات با توجه به اینکه مخاطبین در حال استراحت و یا مسافرت هستند، پرسشنامه را نیمه کاره رها می کنند.

تحقیقات بازار
۱۳) از برگزاری رویداد غافل نشوید.

این که در تعطیلات مدارس و دانشگاه ها هستیم به این معنی نیست که فعالیت در کسب و کار هم متوقف شود. اتفاقا خیلی از دانشجویان علاقمند هستند که در رویدادها شرکت کنند.

برنامه های برگزاری رویدادها را در تابستان هم داشته باشید. همچنین در رویدادهایی که توسط کسب و کارهای دیگر برگزار می شود و به نوعی با صنعت شما در ارتباط است هم حضور داشته باشید.

۱۴) به مشتریانتان هدیه های تبلیغاتی متناسب با فصل تابستان بدهید.

قبلا در مقاله نکات کلیدی برای موفقیت در استارتاپ نکات مهمی را درباره هدیه های تبلیغاتی و محصولات رایگان بیان کردیم.

یک ایده خوب هدیه های تبلیغاتی متناسب با فصل تابستان است.

این هدایا را می توانید در صورت تعداد مشخصی خرید ودر قبال فعالیت مشخصی مانند انتشار پستی در ارتباط با محصولات شما که بالاتر به آن اشاره کردیم به مشتری بدهید.

هدایای متناسب با فصل تابستان را با توجه به صنعت خود می توانید متفاوت در نظر بگیرید. از یک محتوای ضروری برای تابستان گرفته تا همکاری با شرکتی دیگر که خدماتی برای سفرهای تابستانی ارائه می کند و یا محصولات تابستانی از برند دیگر نیز می تواند مناسب باشد.

هرچه برند همکار خود را برند قوی تری انتخاب کنید،روی تصویرذهنی مشتری ازبرند شما تاثیر مثبت بیشتری خواهد گذاشت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *